Yrittäjät ja esimiehet ovat tarmokkaita ihmisiä, jotka usein tinkivät omasta ajastaan ja hyvinvoinnistaan – joskus myös perheen yhteisestä ajasta – yrityksen hyväksi. Jos energian kerääminen jää vähälle, sen lähteet eivät toimi tai se ohjautuu epätarkoituksenmukaisesti, muodostuu riski omaa jaksamista ja tehokasta yrityksen johtamista tai esimiestyötä ajatellen.

Yrittäjän puhumisen paikka tarjoaa mahdollisuuden yrittäjille ja esimiehille kartoittaa omaa tilannettaan. Kartoituksen perusteella käytävän palautekeskustelun tuloksena annamme ehdotuksemme valmennuksesta tilanteen kohentamiseksi. Kartoitus ja palautekeskustelu ovat maksuttomia. Valmennus sisältää yhdestä neljään tapaamista erittäjän tai esimiehen työpaikalla. Prosessia tuetaan tapaamisten välille annettavilla kehittämistehtävillä.

Paikoillenne 01

Maksuton kartoitus

Vastaamalla kartoituksen kysymyksiin pystyt itse arvioimaan energiasi ohjautumista. Halutessasi annamme puhelimitse asiantuntijapalautteen tuloksistasi: kirjoita yhteystietosi ja klikkaa kysely tulemaan meille.

Valmiit 02

Maksuton palaute

Vastaamalla kartoituskyselyyn ja lähettämällä sen yhteystietoineen meille tarjoamme maksuttoman palautteen tuloksistasi puhelimitse. Keskustelemme kanssasi valmennustarpeistasi.

Nyt! 03

Valmennus

Henkilökohtainen keskustelu tarpeista
1-4 tapaamista kehittämistehtävineen
Tulosten arviointi

Yrittämisen
haasteet

ARVOT

Mitä elämässä tavoittelen,

toiminko niiden suuntaisesti

FYYSINEN JAKSAMINEN

Fyysisen kunnon mittaus ja valmennus

Ravintotottumusten tarkastelu

PSYYKKINEN JAKSAMINEN

Hankalien tunteiden käsittelytaidot

Muutoksessa selviytymisen voimavarat

YKSITYISELÄMÄN JA YRITTÄJYYDEN VUOROVAIKUTUS

Aika perheelle ja puolisolle

Läheisten tuki yrittäjyydelle

AMMATILLINEN JAKSAMINEN

Ajanhallinnan taidot

Kehittymistaidot

Vuorovaikutustaitojen vahvistus

HENKINEN JAKSAMINEN

Motivaation vahvistaminen

Uudistumisen työkalut

YKSITYISELÄMÄN VAIKUTUS YRITTÄJYYTEEN

Perheen ja puolison osallistuminen

Jäikö kaihertamaan?

Kysy lisää!

Käytätkö aikasi tarkoituksenmukaisiin asioihin?
Mistä energiasi tulee?
Kuinka yrittäjyytesi vaikuttaa parisuhteeseen?
Onko sinulla tukijoukkoja?

Tästä se alkaa

Avaa kysely!