Tukea työnohjauksesta

Työt ja työyhteisöt muuttuvat joskus nopeastikin. Muutokset saattavat tuntua raskailta. Monet muutkin seikat lisäävät työn haastavuutta ja kuluttavat voimia. Työnohjauksen avulla on mahdollista lisätä omia valmiuksia ja tukea vahvuuksia sekä säilyttää työn ilo ja kyky nauttia työstä.

TYÖNOHJAUS, KOULUTUS JA KONSULTAATIO
Työnohjauksessa ohjattavilla on mahdollisuus tarkastella ja kehittää suhdettaan työhön, sen osa-alueisiin sekä työyhteisössä toimimiseen. Työnohjaus tukee perustehtävän hyvää hoitamista sekä työhyvinvointia. Katso myös Yrittäjille – sivu.

Koulutus tarjoaa ihmissuhdetyötä tekeville välineitä haasteellisten vuorovaikutustilanteiden kohtaamiseen erityisesti perhe- ja parisuhteiden sekä seksuaalisuuden kysymyksissä.

Sosiaali- ja terveydenhuollon ammateissa toimiville suunnattu parisuhdetta ja seksuaalisuutta koskeva konsultaatio tukee ja kehittää sekä asiakkaiden/potilaiden hoitoa että työntekijöiden omaa osaamista.