Vastaa väittämiin valitsemalla omaa tilannettasi parhaiten kuvaava vaihtoehto asteikolla 1-6, jossa numerot tarkoittavat seuraavaa:

1 – en ole lainkaan samaa mieltä ja
6 – olen täysin samaa mieltä,

tai täytä vastauksesi sille varattuun kenttään.

Fyysinen hyvinvointi

Harrastan liikuntaa säännöllisesti.


Harrastan vähintään kaksi kertaa viikossa hengästyttävää ja hikoiluttavaa liikuntaa.


Huolehdin lihaskunnostani.


Syön kerran päivässä lämpimän aterian.


Kiinnitän huomiota ruuan terveellisyyteen.


En käytä päihteitä vahingollisella tavalla.


Rentoudun välillä tekemättä mitään tavoitteellista.


Huolehdin siitä, että nukun riittävästi.


Minulla on unihäiriöitä.


Olen päivisin usein väsynyt.


Tunnen olevani fyysisesti terve.


Minulla on vähintään yksi mielenkiintoinen harrastus, joka ei liity työhön.


Huolehdin työstä palautumisestani riittävästi.


Pidän lomia ja vapaapäiviä säännöllisesti.


Arvot

Minulla on selkeät tavoitteet elämässäni.


Kolme tärkeintä periaatetta, jotka ohjaavat päätöksentekoani:

1.

2.

3.

Elän arvojeni mukaista elämää.


Elän elämää, jossa voin toteuttaa itseäni haluamallani tavalla.


Joudun usein joustamaan periaatteistani.


Arvostan itseäni.


Arvostan yhteistyökumppaneitani/työntekijöitäni.


Tunnen mielihyvää totuudessa pysymisestä.


Pysähdyn välillä kuuntelemaan itseäni ja omia tarpeitani.


Olen läsnä siinä, mitä milloinkin teen.


Hyvät asiat elämässäni vähenevät, jos jatkan nykyisellään.


Työskentely yrittäjänä/esimiehenä on kehittänyt minua ihmisenä.


Arvostan sitä, että olen yrittäjä/esimies.


Kiinnitän huomiota onnistumisiini.


Haluan kehittää itseäni energiani suuntaamisessa.


Ammatillinen tilanne

Työssä olen mukavuusalueella vähintään 60% ajasta.


Mietin asioiden tärkeysjärjestyksen etukäteen.


Minulla on riittävästi ammatillista osaamista.


Hankin palautetta työstäni säännöllisesti.


Aikani jakautuu tasapainoisesti työn ja vapaa-ajan välillä.


Suunnittelen päiväni tai viikkoni etukäteen.


Pidän työstäni.


Minulla on työssäni riittävästi helpottavia rutiineja.


Työ tarjoaa liikaa haasteita.


Työskentelen systemaattisesti.


Yritykseni taloudellinen tulos tyydyttää minua.


Tulen hyvin toimeen työhön liittyvissä vuorovaikutustilanteissa.


Ratkon ristiriitoja useimmiten onnistuneesti.


Voin keskittyä riittävästi siihen, mitä milloinkin teen.


Hyväksyn elämään liittyvät takaiskut.


Tunnen olevani liian yksin työssäni ja ratkaisujen teossa.


Työssäni on liikaa tilanteita, joissa koen ajan kuluvan hukkaan.


Olen tyytymätön siihen, miten saan aikatauluni pitämään.


Kalenteriini on varattu sopivasti tyhjää yllättävien asioiden hoitoa varten.


Työskentelen viikoittain keskimäärin tuntia.
Psyykkinen jaksaminen

Olen energinen ja vireä.


Yritykseen liittyvät huolet verottavat jaksamistani.


Yrityksen taloudellinen tilanne aiheuttaa huolia.


Miellyttäviä tunteita on enemmän kuin hankalia tunteita (esim. kiukku, pelko, ahdistus).


Tunnistan ärtyväni aikaisempaa helpommin.


Ilmaisen hankalat asiat asiallisesti ja jämäkästi.


Oikeassa olemisessa on minulle tärkeämpää kuin ristiriidan ratkeaminen.


Selvitän ristiriitatilanteet syyttelemättä.


Otan kriittisen palautteen vastaan kehittääkseni epäkohtia.


Tunnistan väsymykseni riittävän ajoissa.


Stressin hallinnan keinoni ovat hyvät.


Pystyn kyseenalaistamaan ja ihmettelemään.


Keskittymiskykyni on hyvä.


Haasteet tekevät työstäni mielenkiintoista.


Päätöksenteko on helppoa.


Nauran tai hymyilen päivittäin.


Vuorovaikutus asiakkaiden kanssa vie erityisen paljon voimia.


Tiedän, miten voin rauhoittaa tunteitani.


Voin keskustella avoimesti ristiriidoista yhteistyökumppaneiden kanssa.


Arvostan omaa kykyäni jäsentää ja ohjata elämääni.


Käytän muistin tukena itselleni sopivaa tapaa listata tehtäviä töitä.


Yksityiselämä

Aikaa riittää perhe- ja ystävyyssuhteisiin.


Parisuhteeni antaa minulle voimia.


Perheeni on tyytyväinen ajankäyttööni.


Perheeseen liittyvät huolet vievät voimiani.


Onnistun työn ja yksityiselämän yhteensovittamisessa.


Vastaan sähköposteihin illalla ja viikonloppuna kotona.


Minulla on ystäviä.


Minulla on perheen ulkopuolinen ihminen, jonka kanssa voin keskustella luottamuksellisesti.


Minulla on kokemus, että puhuminen toisen ihmisen kanssa helpottaa hankalia tunteita.


Vältän rasittamasta perhettäni työhuolilla.


Perhe valittaa, että olen kotona usein omissa ajatuksissani.


Tunnistan herkästi toisten tunteita ja pyrin ymmärtämään heitä.


Toivon voivani ihmisenä ja yrittäjänä paremmin.


Ajattelen, ettei yrittäjän tarvitse aina ratkaista asioita yksin.


Yhteydenotto

Haluan, että minuun otetaan yhteyttä: (valitse toinen)

Puhelimitse:

Sähköpostilla: